COVID-19: Přehled registrací podle očkovacích míst ČR

Datová sada poskytuje přehled vytvořených registrací v centrálním rezervačním systému na očkování proti onemocnění COVID-19 ( https://registrace.mzcr.cz/ ). Záznamy (řádky) datové sady popisují jednotlivé anonymizované registrace, které byly vytvořeny na dané očkovací místo v daný den. Do datové sady spadají také osoby, které již byly očkovány. Registrovaná osoba je definována tak, že spadá do jedné s následujících skupin: (i) osoba je registrovaná a čeká na přidělení možnosti výběru termínu očkování, (ii) osoba obdržela možnost výběru termínu očkování, (iii) osoba provedla výběr termínu a má tedy rezervaci. Popis procesu rezervace a registrace: (1) Osoba se registruje v centrálním rezervačním systému na očkování. (2) Probíhá proces ztotožnění proti centrálnímu registru obyvatel. (3) Po ověření totožnosti čeká osoba na přidělení možnosti výběru termínu (stav před závorou). (4) Po přidělení možnosti výběru termínu si osoba vybírá vhodný termín (stav za závorou). (5) Po výběru termínu má daná osoba provedenou rezervaci termínu na očkování. (6) Po provedení očkování zůstává záznam v datové sadě s blokovanou registrací (zablokovano = ANO) a současně je uveden důvod blokace (blokace_duvod = Ztotožněn, ale již vakcinován).
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace denní
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
COVID-19: Přehled registrací podle očkovacích míst ČR
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje