CZ-DRG: Přehled vybraných ukazatelů podle MDC

Cílem této datové sady je publikovat základní klinické i ekonomické charakteristiky, které se vztahují k jednotlivým MDC (Major Diagnostic Category) systému CZ-DRG v příslušné verzi a jsou kalkulovány na datech za daný kalendářní rok nebo platných pro daný kalendářní rok.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace nikdy
Související území Česká republika

Distribuce datové sady

CSV
CZ-DRG: Přehled vybraných ukazatelů podle MDC
CC BY 4.0 T. Pavlík, Z. Bortlíček, M. Bartůňková, P. Klika
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje