Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 15

Otevřít filtraci
Obsahem datové sady jsou vstupní data pro výpočet indikátoru cervikálního screeningu (c53) s názvem Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením v jednoletém intervalu.
Zdraví
CSV
Tato datová sada poskytuje pouze obecný přehled zátěže populace kardiovaskulárními onemocněními, nezaměřuje se na jednotlivá konkrétní onemocnění vyskytující se v populaci.
Obsahem datové sady jsou vstupní data pro výpočet indikátoru kolorektálního screeningu (c18 až c20) s názvem Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením ve dvouletém intervalu.
Obsahem jsou vstupní data pro výpočet indikátoru mamografického screeningu (c50) s názvem Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením. Indikátor lze vypočíst jako podíl počtu žen vyšetřených alespoň jednou v určeném časovém intervalu (čitatel) a celkového počtu žen v cílové populaci (jmenovatel).
Číselník pohlaví
Populace a společnost
CSV
Číselník věkových skupin
Populace a společnost
CSV
Datová sada umožňuje hodnotit počet hospitalizovaných pacientů s kardiologickou diagnózou. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj bydliště) či dle kraje zdravotnického zařízení. Dále lze hodnotit diagnózu pacientů nebo úmrtí během hospitalizace. Data o hospitalizačních případech akutní péče jsou dostupná od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu hospitalizovaných pacientů s kardiologickou diagnózou v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta.
Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace.
Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace.
Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace.

Zobrazeno 1 až 10 z 15

Téma

Organizace

Počet výsledků