Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 7

Otevřít filtraci
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit způsob porodu pomocí standardizovaného, přenositelného a mezinárodně uznávaného klasifikačního systému dle Robsona.
Datová sada umožňuje hodnotit počet hospitalizovaných pacientů s kardiologickou diagnózou. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj bydliště) či dle kraje zdravotnického zařízení. Dále lze hodnotit diagnózu pacientů nebo úmrtí během hospitalizace. Data o hospitalizačních případech akutní péče jsou dostupná od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu hospitalizovaných pacientů s kardiologickou diagnózou v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o počtu zemřelých osob (podle roku úmrtí, pohlaví, věkové kategorie, kraje, příčiny úmrtí na nemoc oběhové soustavy), jde o údaje z databáze zemřelých.
Datová sada poskytuje agregovaná data o počtech pacientů s Alzheimerovu nemocí a nespecifikovanými demencemi. Diagnostikováni nejsou pacienti mladší 50 let.
Provedené doplnění datových sad reaguje na zahájení testování antigenními testy v ČR a zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničí.
Zdrojem dat je centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Primární data byla analyticky zpracována a následně transformována do podoby publikovatelné online týmem ÚZIS ČR.
Suspektní případy jsou následně validovány a hlášeny do mezinárodní databáze.

Zobrazeno 1 až 7 z 7

Téma

Organizace

Počet výsledků