Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 16

Otevřít filtraci
Datová sada umožňuje hodnotit počet osob v populaci ČR, u kterých byla identifikována hypertenze. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště). Data o prevalenci jsou dostupná od roku 2011 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu osob s hypertenzí v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta.
Datová sada umožňuje hodnotit počet osob v populaci ČR, u kterých bylo identifikováno kardiovaskulární onemocnění (KVO).Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště). Tato datová sada poskytuje pouze obecný přehled zátěže populace kardiovaskulárními onemocněními, nezaměřuje se na jednotlivá konkrétní onemocnění vyskytující se v populaci. Data o prevalenci KVO jsou dostupná od roku 2014 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu osob s kardiovaskulárním onemocněním v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o objemu vykázaných výkonů zdravotní péče ve formě agregovaných dat.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o výskytu a léčbě diabetes mellitus v České republice ve formě anonymizovaných dat.
Datová sada umožňuje hodnotit epidemiologické charakteristiky srdečního selhání (incidence, prevalence, mortalita) v populaci České republiky. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj bydliště). Dále lze hodnotit počty pacientů se srdečním selháním léčených v ambulantní nebo akutní lůžkové péči. Data jsou dostupná od roku 2015 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o výskytu a léčbě srdečního selhání u jednoho pacienta v průběhu jednoho roku; jde o tzv. paciento-rok.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o množství vykázaného zdravotnického materiálu ve formě agregovaných dat.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o objemu vykázaných výkonů zdravotní péče ve formě agregovaných dat.
Datová sada umožňuje hodnotit počet pacientů v populaci ČR, kterým byl zaveden kardiostimulátor (PM, pacemaker) nebo implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD, implantable cardioverter-defibrillator). Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště). Data o počtech pacientů s implantovanými přístroji PM a ICD jsou dostupná od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Dále data o prevalenci, tj. počtu živých pacientů s PM nebo ICD zavedeným v daném roce nebo v přecházejících letech, jsou dostupná od roku 2015 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu PM a ICD implantovaných v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta. Pro tuto kombinaci parametrů (rok, pohlaví, věková kategorie, region bydliště) je dále uveden souhrnný počet pacientů s PM/ICD naživu v daném roce, tedy včetně pacientů, u kterých byla implantace provedena v minulosti.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o počtu pacientů s vykázanými léčivými přípravky a objemu předepsaných léčivých přípravků.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o hospitalizačních případech akutní péče ve formě agregovaných dat hospitalizačních případů.

Zobrazeno 1 až 10 z 16

Téma

Organizace

Počet výsledků