sekundární metabolity

Sekundární metabolity jsou látky produkované rostlinami, bakteriemi či plísněmi, které se přímo nepodílejí na jejich normálním růstu, vývoji nebo rozmnožování. Tyto látky často představují jedinou možnost, jak se některé rostliny mohou bránit proti býložravcům (chutnají hořce, zapáchají nebo jsou dokonce toxické). K sekundárním metabolitům se řadí například flavonoidy, fytoestrogeny, fytosteroly, glukosinoláty, inhibitory proteáz, karotenoidy, monoterpeny, saponiny, sulfidy a také některá antibiotika (produkovaná plísněmi). Lidé využívají některé sekundární metabolity rostlin k různým účelům (léky, ochucovadla, barviva, ilegální drogy).

Viz také metabolit, primární metabolity, metabolismus.