antibiotika

Antibiotika (ATB) jsou léky, které se používají k léčbě infekčních onemocnění (způsobených zejména bakteriemi či jinými mikroorganismy, nikoli však viry). První antibiotika byla izolována z plísní, v dnešní době jsou většinou připravována v laboratořích.

Odvozené přídavné jméno je antibiotický.

Poznámka: Antibiotika je potřeba odlišovat od antiseptik (ty ničí patogeny nacházející se na těle člověka, např. na kůži) i od dezinfekčních prostředků (ty ničí patogeny nacházející se na neživých předmětech).

Viz také anti- a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz antibiotika, antibiotický apod.