bakterie

Bakterie jsou jednobuněčné organismy, které žijí všude kolem nás. Bakterie jakožto infekční agens patří k častým původcům infekčních onemocnění. Podle tvaru rozlišujeme:

  • kulovité bakterie = koky (např. stafylokoky, streptokoky),
  • tyčinkovité bakterie = bacily neboli tyčinky,
  • spirálovité bakterie = spirily.

Odvozené přídavné jméno je bakteriální.