metabolit

Metabolit je meziprodukt nebo konečný produkt metabolismu. Jinými slovy (a zjednodušeně řečeno), metabolity jsou látky vznikající při rozkladu živin, léčiv či jiných látek vstupujících do organismu, nebo i v rámci metabolismu tkání tělu vlastních (např. tuková tkáň nebo svalová tkáň). Termín „metabolit“ se obvykle používá pro malé molekuly.

V lékařství je zvláštní pozornost věnována metabolitům léčiv: některé metabolity jsou farmakologicky neaktivní, jiné jsou ještě aktivní. V případě proléčiv jsou aktivní až jejich metabolity (viz metabolismus léčiva).

Viz také metabolismus a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz metabolit.