primární metabolity

Primární metabolity jsou látky produkované rostlinami, bakteriemi či plísněmi, které se přímo podílejí na jejich normálním růstu, vývoji nebo rozmnožování. Tyto látky jsou nezbytně nutné pro základní procesy, které udržují rostliny, bakterie či plísně při životě. Příklady primárních metabolitů jsou kyselina mléčná, některé aminokyseliny apod.

Viz také metabolit, sekundární metabolity, metabolismus.