nelegální návykové látky

Nelegální návykové látky neboli ilegální drogy jsou takové návykové látky, které (na rozdíl od legálních návykových látek) nejsou společností tolerovány, a jejichž uchováváním, předáváním, prodejem a výrobou se lidé dostávají do rozporu se zákonem. Konkrétními příklady nelegálních návykových látek jsou marihuana, hašiš, heroin, pervitin či kokain.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Nelegální návykové látky