polymerázová řetězová reakce

Polymerázová řetězová reakce neboli PCR (zkratka pochází z anglického názvu polymerase chain reaction) je laboratorní metoda pro amplifikaci (zvětšení počtu kopií) konkrétního úseku DNA. Tato metoda se používá mj. při PCR testech.