chromozom

Chromozom je dlouhá molekula DNA, která obsahuje část genetické informace (obr. 1). U rostlin a živočichů (včetně člověka) se chromozomy nacházejí v jádru každé buňky. Platí přitom, že:

Při dělení buněk jsou chromozomy maximálně zhuštěny, takže při pozorování pod mikroskopem vypadají jako tlusté tyčinky (obr. 2).

Obrázek 1: Schematické znázornění struktury chromozomu (vlevo), jeho vztah ke genům (vpravo) a struktuře DNA (dole). (Zdroj: depositphotos.com)

Obrázek 2: Normální mužský karyotyp, neboli sada 23 párů chromozomů. (Zdroj: MUDr. Romana Mihalová, Cytogenetická laboratoř ÚBLG a VFN 1. LF UK, 2010, https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=6342)

Viz také karyotyp a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz chromozom.