infekční onemocnění

Infekční onemocnění, nakažlivé onemocnění neboli infekční nemoc je takové onemocnění, jehož původcem je nějaký patogen, nejčastěji virus nebo bakterie. Nejdůležitější charakteristikou všech infekčních onemocnění je to, že se šíří přenosem příslušného patogenu z infikovaného jedince na ostatní jedince.

Podle infekčního agens rozlišujeme:

Infekční onemocnění není totéž co infekce, neboť infekce se nemusí navenek nijak projevit (alespoň zpočátku).

Pojem souvisí s kategoriemi:

Infekční nemoci