infekční onemocnění

Infekční onemocnění neboli infekční nemoc je takové onemocnění, jehož původcem je nějaký patogen, nejčastěji virus nebo bakterie. Nejdůležitější charakteristikou všech infekčních onemocnění je to, že se šíří přenosem příslušného patogenu z infikovaného jedince na ostatní jedince.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Infekční nemoci