mutace

Mutace je trvalá dědičná změna v sekvenci (pořadí) nukleotidů, které tvoří genom konkrétního organismu (včetně člověka). Mutace mohou vznikat například z chyb při replikaci DNA, v důsledku poškození DNA radioaktivním zářením apod.