nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny jsou přirozeně se vyskytující chemické sloučeniny, které slouží k přenosu informací v buňkách a tvoří genetický materiál. Nukleové kyseliny se hojně vyskytují ve všech živých organismech, kde vytvářejí, kódují a následně uchovávají informace každé živé buňky všech forem života na Zemi. Nukleové kyseliny se skládají z nukleotidů. Dvě hlavní třídy nukleových kyselin jsou deoxyribonukleová kyselina (DNA) a ribonukleová kyselina (RNA).