nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny jsou přirozeně se vyskytující látky, které slouží k přenosu informací v buňkách a tvoří genetický materiál. Nukleové kyseliny se hojně vyskytují ve všech živých organismech, kde vytvářejí, kódují a následně uchovávají informace každé živé buňky všech forem života na Zemi. Nukleové kyseliny jsou polymery, které se skládají z nukleotidů. Dvě hlavní třídy nukleových kyselin jsou:

Obrázek: Základní rozdíly mezi DNA (vlevo) a RNA (vpravo). Na obrázku jsou znázorněny i chemické vzorce deoxyribózy (vlevo od DNA), ribózy (vpravo od RNA) a všech nukleových bází (dolní část obrázku). V těchto vzorcích konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku, dusík nebo vodíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také kyselina.