ribonukleová kyselina

Ribonukleová kyselina neboli RNA (zkratka pochází z anglického názvu ribonucleic acid) je jedním ze dvou typů nukleových kyselin. RNA hraje velmi významnou roli v růstu a rozmnožování všech buněčných organismů, tedy i člověka (viz proteosyntéza). Kromě toho je nositelkou genetické informace u mnoha virů.

Ze strukturního hlediska se jedná o velmi dlouhý řetězec složený ze čtyř typů stavebních jednotek (tzv. nukleotidů obsahujících ribózu), které jsou označovány začátečními písmeny nukleových bází, od nichž jsou odvozeny: adenin (A), cytosin (C), guanin (G) a uracil (U).

Obrázek: Struktura RNA – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také ribóza, kyselina, nukleové kyseliny, deoxyribonukleová kyselina.