ribonukleová kyselina

Ribonukleová kyselina neboli RNA (zkratka pochází z anglického názvu ribonucleic acid) hraje velmi významnou roli v růstu a rozmnožování všech buněčných organismů, tedy i člověka (viz proteosyntéza). Kromě toho je nositelkou genetické informace u mnoha virů.

Ze strukturního hlediska se jedná o velmi dlouhý řetězec složený ze čtyř typů stavebních jednotek (tzv. nukleotidů), které jsou označovány svými začátečními písmeny: adenin (A), cytosin (C), guanin (G) a uracil (U).

Viz také deoxyribonukleová kyselina.