genetická predispozice

Genetická predispozice je zvýšená pravděpodobnost výskytu určitého onemocnění či poruchy na základě dědičnosti. Například genetickou predispozici k rakovině prsu mohou mít ty ženy, u jejichž nejbližší příbuzné (nejčastěji matky, popř. sestry) byl tento zhoubný nádor diagnostikován.

Odvozené sloveso je predisponovat (např. člověk může být predisponován k nějakému onemocnění).