genetická predispozice

Genetická predispozice je zvýšená pravděpodobnost výskytu určitého onemocnění či poruchy na základě dědičnosti. Například genetickou predispozici k rakovině prsu mohou mít ty ženy, u jejichž nejbližší příbuzné (nejčastěji matky, popř. sestry) byl tento zhoubný nádor diagnostikován.
Vyhledat „genetická predispozice“ na NZIP