deoxyribonukleová kyselina

Deoxyribonukleová kyselina neboli DNA (zkratka pochází z anglického názvu deoxyribonucleic acid) je nositelkou genetické informace u všech buněk a mnoha virů. Ze strukturního hlediska se jedná o velmi dlouhý řetězec složený ze čtyř typů stavebních jednotek (tzv. nukleotidů), které jsou označovány svými začátečními písmeny: adenin (A), cytosin (C), guanin (G) a tymin (T).

Viz také kyselina, ribonukleová kyselina.