deoxyribonukleová kyselina

Deoxyribonukleová kyselina neboli DNA (zkratka pochází z anglického názvu deoxyribonucleic acid) je jedním ze dvou typů nukleových kyselin. DNA je nositelkou genetické informace u všech buněk a mnoha virů. Ze strukturního hlediska se jedná o velmi dlouhý řetězec složený ze čtyř typů stavebních jednotek (tzv. nukleotidů obsahujících deoxyribózu), které jsou označovány začátečními písmeny nukleových bází, od nichž jsou odvozeny: adenin (A), cytosin (C), guanin (G) a thymin (T).

Obrázek: Struktura DNA – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také deoxyribóza, kyselina, nukleové kyseliny, ribonukleová kyselina, chromozom.