viry

Viry jsou nebuněčnou formou živé hmoty. Jsou tvořeny pouze genetickou informací a proteinovým obalem, ke svému rozmnožování potřebují hostitelskou buňku. Viry jakožto infekční agens jsou nejčastějšími původci infekčních onemocnění.

Odvozené přídavné jméno je virový.