PCR test

PCR test je test na přítomnost určité části genetického kódu (DNA nebo RNA) pomocí tzv. polymerázové řetězové reakce. V lékařství se PCR test často používá pro detekci konkrétního mikroorganismu (virus, bakterie apod.) ve vyšetřovaném vzorku (krev, výtěr z krku apod.).

V případě testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 se jedná o výtěr ze zadní části nosohltanu. Z něj je poté izolována RNA viru a probíhá detekce pomocí polymerázové řetězové reakce s reverzní transkripcí (RT-PCR).

PCR je v současné době považována za zlatý standard pro diagnostiku SARS-CoV-2. Je nutné ale poznamenat, že jde stále pouze o prokázání přítomnosti částic viru ve vzorku. Nevypovídá o vážnosti onemocnění ani o infekčnosti pacienta. Proto také rozlišujeme mezi osobou pozitivní (= pozitivní test na přítomnost viru) a nemocnou (má klinické příznaky onemocnění, tedy např. teplotu, kašel, ztrátu čichu a chuti apod.). Některý pacient může být pozitivní i 3 týdny a stále se u něj nemusí projevit žádné příznaky a nemusí být tedy ani infekční.

Viz také test protilátek proti viru SARS-CoV-2.