Zhoubné nádory (rakovina)

Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, hned po srdečně-cévních onemocněních. Díky moderním metodám diagnózy a léčby však lze v dnešní době velkou část nádorových onemocnění úspěšně léčit. Přitom platí, že u zhoubného nádoru odhaleného v časném stadiu je výrazně vyšší šance na úplné vyléčení než u pokročilého onemocnění.


Články

 • Rakovina prsu: co to je?

  Zhoubný nádor prsu je nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním u žen v České republice. Vysokou incidenci zhoubných nádorů prsu však mají všechny vyspělé země. Zhoubné nádory prsu vznikají – stejně jako všechny ostatní typy zhoubných nádorů – v důsledku narušené regulace buněčného dělení.

 • Výživou k prevenci zhoubných nádorů

  Výživa je jedním z faktorů životního stylu, které ovlivňují vznik nádorového onemocnění. V dnešní době již existují vědecky podložená data (důkazy) o řadě výživových faktorů, které mají jednoznačnou souvislost se vznikem určitého typu zhoubného nádoru. U mnoha dalších ovlivňujících faktorů není souvislost tak jednoznačná, lze ji však považovat za pravděpodobnou.

 • Zhoubné nádory: vznik

  Mechanismy vzniku nádorových onemocnění jsou poměrně komplexní. Všechny zhoubné nádory se však vyznačují neregulovaným dělením nádorově změněných buněk. S tím souvisejí změny v genetickém kódu, které mohou být zapříčiněny buď nesprávně probíhajícími procesy, které jsou tělu vlastní (např. chybná oprava DNA), nebo působením vnějších karcinogenů, tzn. faktorů přispívajících ke vzniku zhoubných nádorů.

 • Rakovina prsu: prevence

  Lze rakovině prsu předejít? V tomto článku se dočtete stručné shrnutí nejnovějších vědeckých poznatků na toto téma. Na vzniku zhoubných nádorů prsu se podílí řada různých faktorů. Mezi vědecky dobře podložené rizikové faktory patří věk, vliv některých hormonů, dále strava, pohyb a genetická predispozice (rodinná zátěž). Ovlivnit se dají jen některé z těchto rizikových faktorů. Riziko vzniku zhoubného nádoru prsu se také liší v závislosti na individuálních předpokladech. Dodržováním zásad zdravého životního stylu však lze v každém případě předcházet vzniku nejen zhoubných nádorů, ale i dalších chronických onemocnění, jako jsou například srdečně-cévní onemocnění nebo metabolické poruchy.

 • Výživa u nádorových onemocnění

  Onkologičtí pacienti mohou pomocí vyvážené stravy zlepšit svůj celkový zdravotní stav i kvalitu života. Samotná strava však nedokáže proti zhoubnému nádoru bojovat, nebo jej dokonce vyléčit. Takzvané „protinádorové diety“, které právě tyto zázračné vlastnosti slibují, jsou neseriózní a nejsou nijak vědecky podloženy. Tyto diety v sobě skrývají spíše riziko, protože mnohdy jsou jednostranně zaměřené a jejich důsledkem může být nedostatek živin nebo dokonce podvýživa. Cílená výživová opatření však mohou zmírnit vedlejší účinky protinádorové léčby nebo průběh samotného onemocnění.

Doporučené externí zdroje

 • Výživa při nádorovém onemocnění

  Jak by měla vypadat strava onkologického pacienta a na co by se při jeho výživě nemělo zapomínat? Je zapotřebí, aby někteří onkologičtí pacienti měli, vzhledem k povaze svého onemocnění, speciálně upravenou stravu? Může dojít v průběhu léčby rakoviny ke změnám ve vnímání chuti? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Zhoubné nádory jícnu

  Které příznaky upozorní na rakovinu jícnu a kdo je tímto onemocněním nejvíce ohrožen? Na základě jakých vyšetření lékař určí diagnózu a v čem spočívá léčba? Jaké jsou nejčastější typy nádoru jícnu? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Zhoubné nádory močového měchýře

  Jakou funkci má močový měchýř a které typy nádorů jej mohou postihnout? Proč vznikají a jak se projevují nádory močového měchýře? Která vyšetření je třeba absolvovat při podezření na uvedené urologické potíže a jaké jsou současné možnosti jejich léčby? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Zhoubné nádory jater

  Jaké jsou příčiny vzniku rakoviny jater a které příznaky mohou na ni upozornit? Proč toto onemocnění obvykle nebývá odhaleno v časném stadiu a která vyšetření je třeba provést ke stanovení diagnózy? Jaké jsou možnosti léčby a v čem spočívá biologická léčba rakoviny jater? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Mamoplastika

  Co je mamoplastika a za jakým účelem se provádí? Na koho se obrátit v případě zájmu o tento lékařský zákrok? Kdy je operace hrazena zdravotní pojišťovnou? Jaká předoperační vyšetření je třeba před výkonem absolvovat a jak zpravidla probíhá rekonvalescence? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tematiky, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Lymfom

  Které nádory jsou označovány termínem maligní lymfomy? Jaké jsou příznaky rakoviny lymfatických uzlin? Která vyšetření jsou potřebná ke stanovení diagnózy a jak probíhá léčba? K čemu slouží lymfatický systém a jakou funkci mají lymfocyty? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají lymfomu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj

Související témata

Dieta u nádorových onemocnění