Zhoubné nádory a výživa

Nádorová onemocnění jsou v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí, hned po srdečně-cévních onemocněních. Na vzniku zhoubného nádoru se podílí velké množství faktorů, přičemž významnou roli hraje věk, genetická predispozice a faktory životního prostředí. Životní style, výživa a vznik nádorového onemocnění spolu mohou úzce souviset. Velmi důležitou roli hrají výživové faktory, neboť mají komplexní dopad na řadu metabolických procesů.


  • Výživou k prevenci zhoubných nádorů

    Výživa je jedním z faktorů životního stylu, které ovlivňují vznik nádorového onemocnění. V dnešní době již existují vědecky podložená data (důkazy) o řadě výživových faktorů, které mají jednoznačnou souvislost se vznikem určitého typu zhoubného nádoru. U mnoha dalších ovlivňujících faktorů není souvislost tak jednoznačná, lze ji však považovat za pravděpodobnou.

  • Výživa u nádorových onemocnění

    Onkologičtí pacienti mohou pomocí vyvážené stravy zlepšit svůj celkový zdravotní stav i kvalitu života. Samotná strava však nedokáže proti zhoubnému nádoru bojovat, nebo jej dokonce vyléčit. Takzvané „protinádorové diety“, které právě tyto zázračné vlastnosti slibují, jsou neseriózní a nejsou nijak vědecky podloženy. Tyto diety v sobě skrývají spíše riziko, protože mnohdy jsou jednostranně zaměřené a jejich důsledkem může být nedostatek živin nebo dokonce podvýživa. Cílená výživová opatření však mohou zmírnit vedlejší účinky protinádorové léčby nebo průběh samotného onemocnění.

  • Výživa u chemoterapie a radioterapie

    Chemoterapie i radioterapie mají některé vedlejší účinky, v jejichž důsledku se u onkologických pacientů mohou vyskytnout některá výživová omezení. Mezi typické obtíže se řadí nechutenství, nauzea a zvracení, potíže se žvýkáním, dysfagie, průjem, změna vnímání chuti nebo pocit plnosti. Dostatečný přísun potravy je však důležitý, aby se předešlo ztrátě hmotnosti nebo nedostatku některých živin. Pomoci mohou např. bylinky povzbuzující chuť k jídlu či sušené potraviny, při změnách vnímání chuti někdy pomáhá tonik.