Srdce, krevní oběh a cévy

Srdeční choroby patří zejména ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny smrti. K nejrozšířenějším poruchám patří vysoký krevní tlak, různá onemocnění žil či tepen. Nebezpečný a častou příčinou smrti je infarkt a také srdeční selhání. Pokud však člověk dodržuje zásady zdravého životního stylu, může výrazně snížit své riziko onemocnění srdce a cév.


 • Ateroskleróza

  Ateroskleróza je velmi často se vyskytující onemocnění tepen, při němž se uvnitř velkých tepen vytvářejí tzv. aterosklerotické pláty. Tepny v důsledku těchto patologických změn zužují svůj vnitřní průměr (tzv. průsvit) a tvrdnou, ztrácejí svou někdejší pružnost (elasticitu). Ateroskleróza je jedna ze tří forem arteriosklerózy (tvrdnutí tepen), která v principu může postihnout kteroukoli oblast těla. Často jsou postiženy věnčité tepny, krční tepny a aorta. Ateroskleróza – nebo obecně arterioskleróza – může začít již v dětství, s věkem se často postupně zhoršuje (progreduje).

 • Cévní mozková příhoda: co to je?

  Cévní mozková příhoda vzniká následkem náhlého problému s krevním zásobením mozku. Výsledkem je, že nervové buňky (neurony) mozku nemají dostatek kyslíku ani živin a odumírají. Existuje několik mechanismů, které k této situaci mohou vést.

 • Poruchy srdečního rytmu: časté formy

  Srdeční arytmie mohou být neškodné, ale mohou být i příznakem jiného onemocnění. Těžké formy pak mohou, pokud nejsou léčeny, vést ke vzniku nebo zhoršení srdečního selhání, zvýšit riziko cévní mozkové příhody a srdeční zástavy. Existuje několik typů srdečních arytmií a jejich klasifikací.

 • Chlopenní vady: příčiny a příznaky

  Při chlopenních vadách je narušena funkce jedné nebo více srdečních chlopní, čímž dochází k trvalým změnám v průtoku krve srdcem a v důsledku toho i celým oběhovým systémem. Příznaky se mnohdy objeví až dlouho po vzniku chlopenní vady, protože srdce obvykle dokáže poruchy po dlouhou dobu kompenzovat. Vznik chlopenní vady může mít různé příčiny.

 • Srdeční selhání: příčiny a formy

  Téměř všechna chronická onemocnění srdce mohou vyústit v srdeční selhání. Nejčastějšími příčinami selhání jsou infarkt myokardu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus, ať už samostatně nebo v kombinaci. Klasifikace srdečního selhání dělí onemocnění především podle příčiny, podle omezení fyzické výkonnosti, nebo podle ejekční frakce levé komory. Ejekční frakce je hodnota uvádějící podíl krve, který je s každým úderem srdce z levé komory vypuzen do těla. Uvádí se, že globálně trpí srdečním selháním jedno až dvě procenta dospělé populace. K srdečnímu selhání může dojít v jakémkoli věku, ale s přibývajícím věkem je častější. Udává se, že přibližně 80 procent pacientů se srdečním selháním je starších 65 let.

 • Infarkt myokardu: co to je?

  Infarkt myokardu (srdeční infarkt) je život ohrožující srdeční příhoda způsobená náhlým a úplným zablokováním některé z koronárních tepen (obvykle krevní sraženinou). V takové situaci je pro minimalizaci následků infarktu zásadní jednat rychle a okamžitě kontaktovat záchrannou službu. Jakmile je totiž jedna z velkých koronárních tepen uzavřena, do části srdečního svalu, kterou tato tepna normálně zásobuje, už není dodáván kyslík a živiny. Pokud céva není během několika hodin znovu zprůchodněna, svalová (srdeční) tkáň odříznutá od přívodu krve odumírá. Čím větší je neprůchodná céva, tím větší je oblast infarktu (tedy svalu, který odumírá) a tím závažnější mohou být příznaky a zdravotní následky.

Doporučené externí zdroje

 • Ischemická choroba srdeční

  Zdroje věnované popisu, prevenci, rizikovým faktorům, příčinám, projevům, diagnostice a léčbě ischemické choroby srdeční. Pozornost je zaměřena zejména na nejznámější formy této choroby, kterými jsou angina pectoris a infarkt myokardu.

  Přejít na externí zdroj
 • Infarkt

  Zdroje věnované prevenci, příčinám, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě infarktu myokardu, dále pak rehabilitaci a životosprávě po prodělaném infarktu. Dozvíte se, jak postupovat při podezření, že u vás nebo u osoby nacházející se ve vaší blízkosti došlo k infarktu, včetně video-instruktáže první pomoci.

  Přejít na externí zdroj
 • Ateroskleróza

  Zdroje věnované prevenci, příčinám, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě aterosklerózy. V příspěvcích naleznete informace, které se týkají stavby a funkce zdravé cévy, následků kornatění cév a vlivu životosprávy, zejména stravovacích návyků a kouření, na stav cév.

  Přejít na externí zdroj
 • Cholesterol

  Zdroje věnované úloze cholesterolu v našem těle, zdravotním rizikům, která přináší vysoká hladina cholesterolu v krvi, vlivu stravy na hladinu cholesterolu a radám, které se týkají stravování.

  Přejít na externí zdroj
 • Poruchy srdečního rytmu (arytmie)

  Zdroje věnované příčinám, diagnostice, projevům a léčbě srdeční arytmie. Dozvíte se, z jakého důvodu dochází k poruchám srdečního rytmu, pro koho představují tyto poruchy zdravotní riziko a jaké typy srdečních arytmií se rozlišují.

  Přejít na externí zdroj