Srdce, krevní oběh a cévy

Srdeční choroby patří zejména ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny smrti. K nejrozšířenějším poruchám patří vysoký krevní tlak, různá onemocnění žil či tepen. Nebezpečný a častou příčinou smrti je infarkt a také srdeční selhání. Pokud však člověk dodržuje zásady zdravého životního stylu, může výrazně snížit své riziko onemocnění srdce a cév.


 • Ateroskleróza

  Ateroskleróza je velmi často se vyskytující onemocnění tepen, při němž se uvnitř velkých tepen vytvářejí tzv. aterosklerotické pláty. Tepny v důsledku těchto patologických změn zužují svůj vnitřní průměr (tzv. průsvit) a tvrdnou, ztrácejí svou někdejší pružnost (elasticitu). Ateroskleróza je jedna ze tří forem arteriosklerózy (tvrdnutí tepen), která v principu může postihnout kteroukoli oblast těla. Často jsou postiženy věnčité tepny, krční tepny a aorta. Ateroskleróza – nebo obecně arterioskleróza – může začít již v dětství, s věkem se často postupně zhoršuje (progreduje).

 • Cévní mozková příhoda: co to je?

  Cévní mozková příhoda vzniká následkem náhlého problému s krevním zásobením mozku. Výsledkem je, že nervové buňky (neurony) mozku nemají dostatek kyslíku ani živin a odumírají. Existuje několik mechanismů, které k této situaci mohou vést.

 • Poruchy srdečního rytmu: časté formy

  Srdeční arytmie mohou být neškodné, ale mohou být i příznakem jiného onemocnění. Těžké formy pak mohou, pokud nejsou léčeny, vést ke vzniku nebo zhoršení srdečního selhání, zvýšit riziko cévní mozkové příhody a srdeční zástavy. Existuje několik typů srdečních arytmií a jejich klasifikací.

 • Chlopenní vady: příčiny a příznaky

  Při chlopenních vadách je narušena funkce jedné nebo více srdečních chlopní, čímž dochází k trvalým změnám v průtoku krve srdcem a v důsledku toho i celým oběhovým systémem. Příznaky se mnohdy objeví až dlouho po vzniku chlopenní vady, protože srdce obvykle dokáže poruchy po dlouhou dobu kompenzovat. Vznik chlopenní vady může mít různé příčiny.

 • Srdeční selhání: příčiny a formy

  Téměř všechna chronická onemocnění srdce mohou vyústit v srdeční selhání. Nejčastějšími příčinami selhání jsou infarkt myokardu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus, ať už samostatně nebo v kombinaci. Klasifikace srdečního selhání dělí onemocnění především podle příčiny, podle omezení fyzické výkonnosti, nebo podle ejekční frakce levé komory. Ejekční frakce je hodnota uvádějící podíl krve, který je s každým úderem srdce z levé komory vypuzen do těla. Uvádí se, že globálně trpí srdečním selháním jedno až dvě procenta dospělé populace. K srdečnímu selhání může dojít v jakémkoli věku, ale s přibývajícím věkem je častější. Udává se, že přibližně 80 procent pacientů se srdečním selháním je starších 65 let.

 • Infarkt myokardu: co to je?

  Infarkt myokardu (srdeční infarkt) je život ohrožující srdeční příhoda způsobená náhlým a úplným zablokováním některé z koronárních tepen (obvykle krevní sraženinou). V takové situaci je pro minimalizaci následků infarktu zásadní jednat rychle a okamžitě kontaktovat záchrannou službu. Jakmile je totiž jedna z velkých koronárních tepen uzavřena, do části srdečního svalu, kterou tato tepna normálně zásobuje, už není dodáván kyslík a živiny. Pokud céva není během několika hodin znovu zprůchodněna, svalová (srdeční) tkáň odříznutá od přívodu krve odumírá. Čím větší je neprůchodná céva, tím větší je oblast infarktu (tedy svalu, který odumírá) a tím závažnější mohou být příznaky a zdravotní následky.

Doporučené externí zdroje

 • Poznej mozkovou mrtvici

  Leták názorně předkládá základní informace o cévní mozkové příhodě a jak ji bezpečně poznat, abychom mohli včas přivolat pomoc.Leták vydala Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění, z.s. (ČAKO) – spolek sdružující pacienty s onemocněním srdce a cév nebo s rizikovými faktory, které mohou tato onemocnění způsobit.

  Přejít na externí zdroj
 • Poznej srdeční infarkt

  Leták názorně předkládá základní informace o srdečním infarktu a jak ho bezpečně poznat, abychom mohli včas přivolat pomoc.Leták vydala Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění, z.s. (ČAKO) – spolek sdružující pacienty s onemocněním srdce a cév nebo s rizikovými faktory, které mohou tato onemocnění způsobit.

  Přejít na externí zdroj
 • Srdeční selhání – edukační materiál pro pacienty

  Edukační materiál pro pacienty má za úkol vysvětlit diagnózu chronického srdečního selhání. Cílem je ozřejmit, co to vlastně srdeční selhání je, jak široká je to problematika, jak se diagnostikuje a léčí. Moderní léčba všech typů srdečního selhání vede jak ke zlepšení projevů srdečního selhání (snížení dušnosti, otoků aj.), tak ke zlepšení kvality života, snížení nutnosti opakovaných hospitalizací pro tuto diagnózu a především zásadním způsobem zlepšuje prognózu nemocných se srdečním selháním.Brožuru Srdeční selhání vydala Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění, z.s. (ČAKO) – spolek sdružující pacienty s onemocněním srdce a cév nebo s rizikovými faktory, které mohou tato onemocnění způsobit.

  Přejít na externí zdroj
 • Hrdinové FAST: Zachraňte své prarodiče!

  Kampaň hrdinů FAST je vzdělávací iniciativa pro děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol. Zvyšuje povědomí o příznacích mrtvice a důležitosti rychlé akce. Využívá přitom dětské nadšení pro učení i sdílení a povzbuzuje, aby nové znalosti děti předaly svým rodinám, zejména prarodičům. Mrtvice je jedním z hlavních důvodů, proč děti ztrácejí své prarodiče. Kampaň Hrdinové FAST učí děti zábavnou formou rozpoznat hlavní příznaky mrtvice. Děti se dokážou zasadit o skutečnou změnu tím, že vyvolají zájem o téma mozkové mrtvice ve svých rodinách. Vzdělávání dětí je životaschopný způsob, jak zvýšit připravenost komunity na mrtvici.

  Přejít na externí zdroj
 • Srdeční selhání

  Co je srdeční selhání, jaké mohou být jeho příčiny a je možné mu předejít? Jaký je rozdíl mezi akutním a chronickým srdečním selháním? Která vyšetření je třeba absolvovat při podezření na srdeční nedostatečnost? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Transplantace srdce

  Kdy byla poprvé provedena transplantace srdce? Pro koho je operace vhodná a jakou vyžaduje přípravu? Kde se tato unikátní operace provádí a jak probíhá? Která opatření následují po operačním výkonu a jak se žije lidem s transplantovaným srdcem? Informace, které se týkají transplantace srdce naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj