Vrozené srdeční vady

Vrozené srdeční vady se řadí mezi nejčastější vrozené vývojové vady novorozenců. Z 1000 dětí bývá těmito vadami postiženo 7 až 10. Některé z nich bývají zjištěny již během prenatálního vývoje, jiné až po narození. Závažnost zdravotního postižení způsobeného vrozenými srdečními vadami závisí na formě a závažnosti samotného defektu. Celkové vyhlídky na vyléčení jsou nicméně dobré: i lidé s operovanými srdečními vadami obvykle mívají vysokou kvalitu života.


  • Vrozené srdeční vady: časté formy

    Spektrum vrozených srdečních vad se pohybuje od velmi jednoduchých srdečních vad, které mají jen minimální vliv na kardiovaskulární systém (a někdy i dokonce samy odezní), až po velmi vážné vady, které mohou bez léčby vést k předčasnému úmrtí. Nejčastější vrozenou vadou je defekt komorového septa, jehož podíl na vrozených srdečních defektech je okolo 30 %. Všechny ostatní poruchy jsou vzácnější a žádná z nich již nedosahuje ani 10% podílu na celkovém počtu vrozených srdečních vad.

  • Vrozené srdeční vady: příznaky, diagnóza, léčba

    Škála vrozených srdečních vad je velmi široká, vady mohou postihovat jednu nebo více částí srdce (např. srdeční chlopně či přepážky) nebo cévy v blízkosti srdce. Včasná diagnóza je zásadní pro včasné provedení vhodných zákroků. Díky velkému pokroku v léčbě vrozených srdečních vad v posledních několika desetiletích dnes přežije a dosáhne dospělosti přibližně 90 % postižených dětí.

Související témata

Vrozené vývojové vady