Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

V České republice se dlouhodobě pohybuje okolo 8 % a je druhou nejčastější příčinou a novorozenců. Projekt zavádí původně britský screeningový programu QUiPP do prostředí českého zdravotnictví. Cílem projektu je optimalizovat péči o jinak ženy s vysokým rizikem předčasného porodu. U žen se zatíženou , ale jinak asymptomatických, se zkráceným pod 25 mm bude provedeno vyšetření cervikovaginálního pro vyhodnocení kvality a kvantity fibronektinu. Pro ženy, které budou pozitivní ve všech třech ukazatelích programu QUiPP, bude vytvořen speciální léčebně-preventivní program v ambulanci centra. Těmto ženám bude poskytnuta odborná péče pro a oddálení předčasného porodu.