Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

V České republice se předčasných porodů dlouhodobě pohybuje okolo 8 % a je druhou nejčastější příčinou a novorozenců. Projekt zavádí původně britský screeningový programu QUiPP do prostředí českého zdravotnictví. Cílem projektu je optimalizovat péči o jinak těhotné ženy s vysokým rizikem spontánního předčasného porodu. U žen se zatíženou , ale jinak asymptomatických, se zkráceným pod 25 bude provedeno biochemické vyšetření cervikovaginálního pro vyhodnocení kvality a kvantity fetálního fibronektinu. Pro ženy, které budou pozitivní ve všech třech ukazatelích programu QUiPP, bude vytvořen speciální léčebně-preventivní program v ambulanci perinatologického centra. Těmto ženám bude poskytnuta odborná péče pro a oddálení předčasného porodu.

Články na NZIP

 • Nedoklubko z.s.

  Nedoklubko spolupracuje se všemi perinatologickými centry v ČR, je jedním z 65 aktivních členů mezinárodní organizace EFCNI, spolupracuje s Českou neonatologickou společností ČSL JEP a nově se podílí i na odborném výzkumu.

 • Rakovina prsu: screeningový program

  Program screeningu karcinomu prsu funguje v České republice již od roku 2002, ale až v roce 2014 (po zahájení adresného zvaní) se stal plošným a celopopulačním. Teprve od ledna 2014 tak lze hovořit o systematickém a standardizovaném programu screeningu karcinomu prsu. Nejspolehlivější metodou, jak odhalit zhoubný nádor prsu ve velmi časném stadiu, je mamografie. Mamografický screening zvyšuje šanci pacientek na úplné uzdravení i na přežití.

 • Bakteriální vaginóza

  Jako bakteriální vaginóza se označuje patologická změna poševního prostředí, která je způsobena přemnožením různých choroboplodných zárodků, zvláště pak bakterií Gardnerella vaginalis. Jinými slovy, při bakteriální vaginóze jsou potlačeny „hodné“ bakterie mléčného kvašení, které za normálních okolností zajišťují kyselé pH v pochvě a chrání ji tím před patogeny.

Doporučené zdroje

 • Program screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) u novorozenců

  Pilotní screeningový program (program časného záchytu onemocnění) spinální svalové atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) u novorozenců byl v České republice zahájen v lednu 2022 a umožňuje u nově narozených dětí včas odhalit dvě závažná vzácná geneticky podmíněná onemocnění SMA a SCID. V současné době standardě probíhá novorozenecký laboratorní screening u 18 závažných vzácných onemocnění, přičemž SMA a SCID by po předpokládaném úspěšném zakončení toho pilotního projektu byly zavedeny do celostátního programu novorozeneckého screeningu vzácných geneticky podmíněných onemocnění. Účast v tomto pilotním screeningovém projektu je nabízena všem rodičkám v České republice, je dobrovolná a bezplatná.

  Přejít na externí zdroj
 • Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla

  Příčinou téměř všech případů karcinomu děložního hrdla je infekce rizikovým (onkogenním) typem lidského papillomaviru (HPV). V současnosti nejpoužívanější metodou diagnostiky karcinomu děložního hrdla je cytologické vyšetření buněk ze stěru děložního hrdla, který se provádí v rámci preventivního gynekologického vyšetření jedenkrát ročně. Projekt si klade za cíl zvýšit pokrytí a efektivitu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením metody průkazu DNA HPV viru odebraného prostřednictvím samoodběrové sady u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu a v návaznosti na výsledky případně doplnit nastavení Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

  Přejít na externí zdroj
 • Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu

  V České republice funguje Národní program screeningu kolorektálního karcinomu od roku 2000. Do programu jsou zahrnuty osoby starší 50 let, kterým je v rámci preventivní péče nabízen kvalitativní guajakový nebo imunochemický test na okultní krvácení do stolice (TOKS). V roce 2013 došlo k útlumu guajakových testů a od roku 2014 jsou dominantně využívány testy imunochemické (FIT). V současnosti však není adekvátně definován typ použitého FIT testu s vhodným poměrem senzitivity a specificity pro detekci kolorektální neoplázie. Pilotní projekt optimalizace stávajícího screeningu kolorektálního karcinomu ověří realizovatelnost a nákladovou efektivitu plošného zavedení jednotného validovaného kvantitativního imunochemického testu na okultní krvácení do stolice (qFIT).

  Přejít na externí zdroj
 • Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

  Osteoporóza je onemocnění skeletu charakterizované poruchou mechanické odolnosti kosti se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin (80 % zlomenin nad 50 let věku je osteoporotických). Prodělaná osteoporotická zlomenina zvyšuje 2-5krát riziko vzniku další osteoporotické zlomeniny. Se zlomeninou kosti stehenní je spojená vysoká úmrtnost (19 % v 1. roce po prodělání zlomeniny). Pilotní projekt ověří fungování koordinovaného vyhledávání pacientů s osteoporózou po prodělané zlomenině s následným diferenciálně–diagnostickým vyšetřením na osteologickém pracovišti a případnou léčbou osteoporózy a intervencí k prevenci pádů. Projekt povede ke změně stávající organizace péče o pacienty s osteoporózou, ke zvýšení efektivity jejich vyhledávání a tím k poklesu počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané zlomenině.

  Přejít na externí zdroj