morbidita

Morbidita neboli nemocnost je počet osob, které onemocní danou nemocí v daném období v dané populaci. Morbiditu lze vyjádřit jako absolutní počet nemocných ročně, v přepočtu na 100 000 osob na rok atd.

Viz také nemoc (lat. morbus), mortalita, letalita.