anamnéza

Pod pojmem anamnéza se rozumějí informace, které lékař získá při rozhovoru s pacientem nebo s jeho blízkými. Tyto informace mohou lékaři pomoci stanovit správnou diagnózu.
Vyhledat „anamnéza“ na NZIP