Národní registr reprodukčního zdraví: Úvod

Úvodní popis NRRZ a seznam metodických materiálů


 • Národní registr reprodukčního zdraví – Úvod

  Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ) se skládá z pěti modulů. Tvoří ho modul asistované reprodukce, novorozenců, potratů, rodiček a vrozených vad. V registru reprodukčního zdraví nejsou zpracovávány osobní údaje rodičky, která požádala o utajení své totožnosti při porodu podle § 37 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Národní registr reprodukčního zdraví – Metodiky a datové zdroje

  Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP a Česká neonatologická společnost budují komplexní informační systém, který se opírá zejména o data Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a jeho komponent (národní registry vedené dle platných zákonů). Tyto plošné registry dále ve vybraných oblastech doplňují Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ) a sběry dat ze standardizovaných datových skladů nemocnic tvořících síť zajišťující péči o těhotné, rodičky a novorozence v ČR.

 • Národní registr reprodukčního zdraví – Mapa poskytovatelů

  Systém péče o těhotné a rodící ženy disponuje v České republice hustou sítí porodnic, která se skládá z 60 porodnic základní úrovně, 15 perinatologickými centry intermediární péče a 12 perinatologickými centry intenzivní péče. V každém kraji jsou minimálně 3 porodnice, až na 6 výjimek je minimálně jedna porodnice také v každém okrese. V každém kraji je minimálně jedno specializované perinatologické centrum.

 • Tisková konference ke spuštění portálu NRRZ (31. 5. 2023)

  Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP a Česká neonatologická společnost budují ve spolupráci s ÚZIS ČR komplexní informační systém, který sleduje všechny podstatné aspekty péče o rodičky a novorozence. Nová data za období 2020 až 2022 potvrzují vysokou úroveň dostupnosti a kvality této péče, kterou nenarušila ani epidemie COVID-19.