Průběh těhotenství

Partneři, kteří se rozhodnou mít dítě, by se měli na těhotenství dobře připravit a k početí dítěte přistupovat zodpovědně. Rané těhotenství ohlašují různé příznaky a žena by se měla po jeho zjištění objednat do těhotenské poradny. V ní podstoupí různá pravidelná i nepravidelná vyšetření. Během těhotenství by měla žena dbát na přiměřenou výživu a neužívat žádné návykové látky. Opatrná musí být i v případě užívání léků.


 • Plánování rodičovství

  Možnost plánovat rodičovství je v civilizovaných zemích světa považována za základní lidské právo. Při plánování rodičovství se partneři snaží, aby se jejich potomek narodil v nejvhodnější době.

 • Jak se správně stravovat v průběhu těhotenství

  Výživa těhotné ženy je důležitá jak z hlediska zdraví matky, tak z hlediska fyziologického vývoje plodu. V podmínkách naší země se ženy stravují obvykle normálním způsobem, tj. pestrou stravou v dostatečném množství, proto se nemusí obávat výraznějších nutričních problémů během těhotenství.

 • Nepravidelná vyšetření v těhotenství

  V několika přesně určených termínech podstupuje těhotná žena i další než jen pravidelná vyšetření. Sleduje se zejména stav a kondice plodu, ale i riziko komplikací u matek, jako je například těhotenská cukrovka či preeklampsie.

 • Prenatální diagnostika

  Narození dítěte se závažnou vrozenou vývojovou vadou patří mezi nejzávažnější rodinné tragédie. Proto je ženám během těhotenství nabízeno vyšetření, které může vrozené poruchy plodu odhalit. Nejčastější geneticky podmíněnou poruchou je Downův syndrom.