asymptomatický

Asymptomatický znamená „bezpříznakový“. Například asymptomatický průběh infekce znamená, že člověk je nakažen, avšak nemá žádné příznaky, které by na infekci poukazovaly.

Viz také symptom, presymptomatický, symptomatický.