biochemie

Biochemie je vědní obor, který studuje biochemické reakce, tzn. biologické procesy na úrovni molekul. Biochemie se částečně překrývá s molekulární biologií, ale má mnohem širší záběr. Uvnitř lidského organismu probíhá v každém okamžiku obrovské množství různých biochemických reakcí, z nichž každá je katalyzována specializovaným enzymem. Soubor všech biochemických reakcí, které se odehrávají uvnitř daného organismu, je označován jako metabolismus.

Odvozené přídavné jméno je biochemický, odborník na biochemii se nazývá biochemik.

Viz také biochemická reakce, molekulární biologie.