perinatální

Perinatální znamená „týkající se období krátce před porodem a po něm“, přičemž různí autoři uvádějí různé definice (řádově o jeden až čtyři týdny před porodem a po něm). Výraz „perinatální“ se používá v některých ustálených spojeních, například:

Viz také peri- a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz perinatální.