děložní hrdlo

Děložní hrdlo (lat. cervix uteri) je spodní zúžená část dělohy. Děložní hrdlo má válcovitý nebo kuželovitý tvar a jeho spodní část je snadno přístupná při běžném gynekologickém vyšetření. Z anatomického hlediska na děložním hrdle rozlišujeme zejména tyto části (kurzívou jsou uvedeny latinské názvy):

  • horní úsek děložního hrdla (portio supravaginalis cervicis uteri) – větší část děložního hrdla, která není snadno přístupná při gynekologickém vyšetření,
  • děložní čípek (portio vaginalis cervicis uteri) – dolní a zaoblený úsek děložního hrdla, který vyčnívá do pochvy.

Kromě toho rozlišujeme kanál děložního hrdla (canalis cervicis uteri), který si zjednodušeně můžeme představit jako úzký „tunel“ mezi dělohou a pochvou. Na straně dělohy začíná tento kanál vnitřní děložní brankou (ostium uteri internum), zatímco na straně pochvy je ukončen zevní děložní brankou (ostium uteri externum), která je při gynekologickém vyšetření viditelná jako otvor uprostřed vrcholu děložního čípku.

Obrázek: Děloha, děložní hrdlo a část pochvy – schematický nákres. (Zdroj: By Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body, Bartleby.com: Gray's Anatomy, Plate 1167. Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1420450)