děložní hrdlo

Děložní hrdlo neboli cervix uteri je spodní zúžená část dělohy. Děložní hrdlo má válcovitý nebo kuželovitý tvar a jeho spodní část je snadno přístupná při běžném gynekologickém vyšetření. Děložní hrdlo se anatomicky člení na tři části:

  1. horní úsek děložního hrdla (lat. portio supravaginalis cervicis) – větší část děložního hrdla, která není snadno přístupná při gynekologickém vyšetření,
  2. děložní čípek (lat. portio vaginalis cervicis) – dolní a zaoblený úsek děložního hrdla, který vyčnívá do pochvy,
  3. zevní branka děložní (lat. ostium uteri) – jedná se o otvor uprostřed vrcholu děložního čípku; tímto otvorem děloha ústí do pochvy.
Vyhledat „děložní hrdlo“ na NZIP