prevence

Pod pojmem prevence se rozumí opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemoci. Viz také primární prevence, sekundární prevence, terciární prevence, kvartérní prevence.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Vrozené srdeční vady
Vyhledat „prevence“ na NZIP