prevence

Pod pojmem prevence se rozumí opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemoci.

Odvozené přídavné jméno je preventivní.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz prevence, preventivní apod.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Preventivní prohlídky