prevence

Pod pojmem prevence se rozumí opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemoci.

Viz také primární prevence, sekundární prevence, terciární prevence, kvartérní prevence.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Preventivní prohlídky