Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 31

Otevřít filtraci
„Stále věřím, že vše, co potřebujete, je láska.“ John Lennon Láska je mottem mnoha umělců i náboženství. Láska je pozitivní emoce, vyjadřuje náklonnost či oddanost, touhu...
ČLÁNEK
Již v porodnici je všem novorozencům prováděn novorozenecký screening. Každý novorozenec ihned po narození projde spektrem vyšetření, při nichž se zjišťuje, zda nemá některou z...
V našem mozku jsou vzájemně propojeny miliardy nervových buněk (neuronů), které spolu komunikují pomocí elektrických impulzů přenášených za pomoci neurotransmiterů. Přenos si...
K typicky letní zraněním patří i poštípání hmyzem. Proti komárům a klíšťatům je vhodné chránit se repelentem, pokud k poštípání dojde, ošetříme postižené místo a klíště odstran...
Srdeční selhání je častým důvodem hospitalizace. V závislosti na příčinách srdeční selhání může, ale nemusí, být léčitelné. U nemocných, jejichž srdeční selhání je způsobeno na...
Za normální krevní tlak u dospělých se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) považují hodnoty mezi 90/60 mmHg a 120/80 mmHg. Nízký arteriální tlak je definován jako hodno...
Na rozdíl od neurologických onemocnění nabývá dietologie v psychiatrii velkého významu. Psychiatrická onemocnění mají vztah k metabolickým onemocněním. Jsou to onemocnění typu...
Při diagnóze se určuje, jakým typem vysokého krevního tlaku (hypertenze) pacient trpí, tzn. zda se jedná o primární nebo sekundární hypertenzi. Tyto dvě formy totiž vznikají z...
U 90 % všech postižených je za vývoj vysokého krevního tlaku zodpovědný vedle dědičné tendence především nezdravý životní styl. U zbývajících 10 % je vysoký krevní tlak způsobe...
Při pěší turistice může hrozit setkání s hadem. U nás je jediným volně žijícím jedovatým hadem zmije obecná. Případnému uštknutí je možné vhodným chováním předcházet. Důležit...

Zobrazeno 1 až 10 z 31

Kategorie

Typ

Počet výsledků