Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 33

Otevřít filtraci
ČLÁNEK
HIV je virus lidské imunodeficience (zkratka pochází z anglického názvu human immunodeficiency virus ) a způsobuje postupnou ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka. Osoby i...
ČSAP vznikla koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem prakticky jim pomáhat při řešení každodenních komplikací, kter...
ČLÁNEK
HIV centra jsou vysoce specializovaná pracoviště, poskytující komplexní zdravotní služby HIV pozitivním osobám. Léčba osoby nakažené HIV je zkratka pro virus lidské imunode...
ČLÁNEK
Systematický sběr a analýza epidemiologických dat o výskytu a šíření infekce HIV v populaci, prováděný na základě zákonného zmocnění Národní referenční laboratoří pro HIV/AIDS...
ČLÁNEK
Národní linka pomoci AIDS je dostupná pro veřejnost z celého území České republiky bezplatně na telefonním čísle 800 144 444 ve všední dny v pondělí až čtvrtek od 9 do 12 hodin...
ČLÁNEK
Legislativa vztahující se k problematice HIV/AIDS je upravena v zákonech, nařízeních vlády a vyhláškách. Legislativní rámec týkající se problematiky HIV/ AIDS je zkratka pro...
Jedná se o předoperační odběr krve, kdy je před plánovaným výkonem pacientovi, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, odebráno několik jednotek krve (1 jednotka = 500 ml krve), j...
Sexualita je přirozenou součástí lidského života již od narození. Novorozenci vnímají své tělo skrze smysly – dotyky a mazlení přispívají k pocitu bezpečí, který je důležitý pr...
U akutních rizik užívání alkoholu je nejnebezpečnější vznik akutní otravy alkoholem s následkem smrti. Dále mezi rizika užívání alkoholu patří nechráněný sex s náhodným partner...
ČLÁNEK
Osoby infikované virem HIV stále neumíme vyléčit, avšak díky stále kvalitnější léčbě může člověk nakažený virem HIV žít plnohodnotný život. Nejdůležitější je včasné zjištění in...

Zobrazeno 1 až 10 z 33

Kategorie

Typ

Počet výsledků