HIV

Virus HIV způsobuje postupnou ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka. Vir se přenáší především krví, některými sexuálními praktikami a z matky na dítě. Léčba infikovaných lidí probíhá v tzv. HIV centrech, kterých je v České republice osm. HIV pozitivní člověk může za určitých podmínek žít plnohodnotný život. Národní linka pomoci AIDS zodpoví anonymně a bezplatně dotazy lidí. Rovněž testování na HIV je dostupné bezplatně a anonymně.


Články

 • Život s HIV

  Osoby infikované virem HIV stále neumíme vyléčit, avšak díky stále kvalitnější léčbě může člověk nakažený virem HIV žít plnohodnotný život. Nejdůležitější je včasné zjištění infekce. Řada lidí totiž nemá, třeba i několik let, vůbec žádné potíže a z tohoto důvodu nemají potřebu jít na test HIV a o své HIV pozitivitě se dozví později, někdy i v pokročilém stadiu AIDS, kdy je léčba obtížnější.

 • Národní linka pomoci AIDS

  Národní linka pomoci AIDS je dostupná pro veřejnost z celého území České republiky bezplatně na telefonním čísle 800 144 444 ve všední dny v pondělí až čtvrtek od 9 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, v pátek od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

 • Výživa HIV pozitivních osob

  Výživa ovlivňuje kvalitu života člověka s HIV infekcí. Špatná strava může urychlit rozvoj onemocnění. HIV infekce a její léčba ovlivňuje organismus HIV+ pacienta a jeho zdravotní stav. Vliv se netýká pouze imunitních funkcí, ale také celkové energetické potřeby a potřeby živin, vitaminů a minerálních látek.

 • Testování na HIV

  HIV infekce může probíhat řadu let skrytě bez výraznějších projevů, které jsou typické pro ostatní sexuálně přenosná onemocnění. Infekci HIV může spolehlivě odhalit pouze HIV test.

 • HIV centra

  HIV centra jsou vysoce specializovaná pracoviště, poskytující komplexní zdravotní služby HIV pozitivním osobám.

 • Epidemiologická surveillance HIV infekce

  Systematický sběr a analýza epidemiologických dat o výskytu a šíření infekce HIV v populaci, prováděný na základě zákonného zmocnění Národní referenční laboratoří pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu je podkladem pro plánování provádění a monitorování účinnosti preventivních aktivit v oblasti HIV/AIDS.

Doporučené externí zdroje

 • Národní program boje proti AIDS

  Stránky Národního programu boje proti AIDS v ČR jsou určeny všem, kteří se zajímají o problematiku HIV/AIDS (pracovníci ve zdravotnictví, školství, politici, žurnalisté, zástupci neziskových organizací, HIV pozitivní, široká veřejnost a další). Najdete zde informace o aktualitách z domova i ze světa, připravovaných akcích a zajímavosti s důrazem na prevenci.

  Přejít na externí zdroj
 • Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

  Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako pomoc a podpora HIV pozitivním lidem. Provozuje sociálně-azylové centrum Dům světla, kde nabízí bezplatné anonymní testování na HIV a azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. Organizace realizuje AIDS poradny, bezplatné anonymní testování na protilátky HIV v Praze, Ostravě, Olomouci, Teplicích a mobilní poradně v sanitním voze a také nonstop telefonní poradenskou linku pro oblast prevence HIV/AIDS a další podpůrné a preventivní aktivity. Zabývá se také právní pomocí v případech diskriminace HIV pozitivních osob a snižováním společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet.

  Přejít na externí zdroj
 • HIV/AIDS

  Zdroje věnované prevenci, způsobu nákazy, příznakům, stadiím, diagnostice a léčbě HIV infekce, včetně klinicky rozvinutého stadia – AIDS.

  Přejít na externí zdroj