Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

COVID-19: rizikové faktory a rizikové skupiny
ČLÁNEK

... exprese neboli exprese genu je poměrně komplikovaný proces, v jehož rámci podle informace „zapsané... ...“ v konkrétním genu (tzn.… " >exprese genu Angiotenzin-konvertující enzym 2 neboli ACE2 (zkratka pochází... .... " >SARS-CoV-2 . Ukázalo se, že exprese ACE2 v plicních tkáních roste s věkem, užíváním tabáku...

Zobrazeno 1 až 1 z 1