Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 34

Otevřít filtraci
Dne 20. května 2016 nabyla ve všech členských státech EU účinnosti nová směrnice o tabákových výrobcích. Tato směrnice představuje významný úspěch pro oblast veřejného zdraví....
Srdce je sval velikosti pěsti. Bije přibližně 80× za minutu, což za 80 let života činí více než 3 miliardy úderů a 200 milionů litrů přepravené krve. Nervový systém srdce je do...
Pojem „stenóza karotid“ označuje zúžení vnitřního průměru krčních tepen (také nazývaných krkavice nebo karotidy), které zásobují krví mozek. Obvykle je způsobena aterosklerózou...
Z dietních zvyklostí podmíněných náboženstvím je nejznámější košer strava ortodoxních židů. Tento náboženstvím definovaný systém má i určité hygienické prvky umožňující konzuma...
V těle dospělého obíhá asi pět až šest litrů krve. V krevním řečišti zajišťují tepny přenos krve bohaté na kyslík ze srdce do celého těla. Hlavním úkolem žil je naopak sbírat o...
Cévní mozková příhoda může postihnout prakticky kohokoli bez ohledu na věk. CMP totiž není příznakem stáří, jak se mnozí lidé domnívají. Ačkoli riziko se s věkem zvyšuje, nízký...
Škála vrozených srdečních vad je velmi široká, vady mohou postihovat jednu nebo více částí srdce (např. srdeční chlopně či přepážky) nebo cévy v blízkosti srdce. Včasná diagnóz...
Restriktivní kardiomyopatie (RCM) je v západních zemích velmi vzácná. Dochází při ní k zesílení nejvnitřnější stěny srdce (endokard) a k fibrotizaci (vznik vazivové, tedy nesva...
Chůze je přirozenou formou pohybu bez ohledu na věk, zdravotní stav a kondici. Je ideální startovací a bezpečnou pohybovou aktivitou. Chůze v přírodě – turistika, je doprovázen...
Infarkt myokardu (srdeční infarkt) je život ohrožující srdeční příhoda způsobená náhlým a úplným zablokováním některé z koronárních tepen (obvykle krevní sraženinou). V takové...

Zobrazeno 1 až 10 z 34

Kategorie

Typ

Počet výsledků