předpona pre-

pre- je předpona, která znamená „před“ (časově nebo místně). Příklady:

Opakem předpony pre- je předpona post-.