preexpoziční

Preexpoziční znamená „před expozicí“ (nejčastěji nějakému patogenu). Například preexpoziční profylaxe HIV spočívá v užívání kombinace dvou konkrétních léků, která dokáže předejít nákaze lidí, kteří jsou ohroženi infekcí HIV.

Opakem preexpozičního je postexpoziční.