synapse

Synapse je místo, kde se nervové vzruchy přenášejí z jedné nervové buňky na druhou buňku. Druhou buňkou může být další nervová buňka, ale i jiný typ buňky (např. svalová nebo žlázová). Nervové vzruchy mezi dvěma nervovými buňkami se přenášejí pomocí neurotransmiterů.

Odvozené přídavné jméno je synaptický.

Související příspěvky:

Vyhledat „synapse“ na NZIP