synapse

Synapse je místo, kde se nervové vzruchy přenášejí z neuronu (prostřednictvím jeho axonu) na druhou buňku. Druhou buňkou může být další nervová buňka, ale i jiný typ buňky (např. buňka svalu nebo žlázy). Nervové vzruchy mezi dvěma nervovými buňkami se přenášejí pomocí neurotransmiterů.

Struktura synapse:

Odvozené přídavné jméno je synaptický.

Obrázek: Schéma komunikace dvou neuronů (vlevo) a struktura synapse (vpravo). (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz synapse, synaptický apod.

Související příspěvky: