synapse

Synapse je místo, kde se nervové vzruchy přenášejí z neuronu (prostřednictvím jeho axonu) na druhou buňku. Druhou buňkou může být další nervová buňka, ale i jiný typ buňky (např. buňka svalu nebo žlázy). Nervové vzruchy mezi dvěma nervovými buňkami se přenášejí pomocí neurotransmiterů.

Struktura synapse:

Odvozené přídavné jméno je synaptický.

Související příspěvky: