presynaptický

Presynaptický znamená „nacházející se před synapsí“. Například presynaptická membrána je plazmatická membrána před synapsí, presynaptický neuron je neuron před synapsí apod.

Opakem presynaptického je postsynaptický.

Viz také pre-, synapse.