premedikace

Premedikace je podání léku ještě před konkrétním lékařským výkonem (nejčastěji před chirurgickým zákrokem nebo před podáním chemoterapie). Příklady premedikace jsou:

Viz také pre-, medikace.