prekanceróza

Prekanceróza je odborný výraz pro „předrakovinný stav“. Jinými slovy je to změna (abnormalita) v nějaké tkáni, ze které by se časem mohl vyvinout zhoubný nádor.

Odvozené přídavné jméno je prekancerózní, což znamená „předrakovinný“.

Příklad: Prekancerózní změny, které lékař odhalí na děložním hrdle během gynekologické preventivní prohlídky, mohou vést ke vzniku karcinomu děložního hrdla (zejména v případě, že nebudou včas léčeny).

Viz také pre-, prekancerózní léze děložního hrdla.