presymptomatický

Presymptomatický znamená „před objevením příznaků“. Například presymptomatické šíření infekce znamená, že infekce se mezi lidmi šíří ještě dříve, než se u nakažených jedinců objeví její příznaky. Takové šíření je typické pro virus SARS-CoV.

Viz také pre-, symptom, asymptomatický, symptomatický.