pregangliový neuron

Pregangliový neuron je nervová buňka (přesněji řečeno motorický neuron), jejíž buněčné tělo se nachází uvnitř míchy nebo mozku, zatímco její nervové vlákno (axon) vede do autonomního ganglia.

Obrázek: Zjednodušené schéma periferního nervového systému v oblasti míšních nervů. Somatický nervový systém (SNS) zásobuje vůlí ovladatelné kosterní svaly (levá část obrázku), zatímco autonomní nervový systém (ANS) zásobuje části těla, které vůlí ovládat nelze, např. hladkou svalovinu v tenkém střevě (pravá část obrázku). (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také pre-, ganglion, neurony, autonomní ganglia, postgangliový neuron.