implantace

Implantace je odborný výraz pro „vsazení“. V souvislosti s lékařstvím se používá většinou pro „vsazení“ nějakého cizorodého předmětu (např. umělé čočky, kardiostimulátoru, umělé srdeční chlopně apod.) do lidského těla, aby tam tento předmět plnil funkci struktury, kterou nahradí či doplní.
Vyhledat „implantace“ na NZIP