implantace

Implantace je odborný výraz pro „vsazení“. V souvislosti s lékařstvím se používá většinou pro chirurgické „vsazení“ nějakého cizorodého předmětu (např. umělé čočky, kardiostimulátoru, umělé srdeční chlopně, zubního implantátu apod.) do lidského těla, aby tam tento předmět plnil funkci struktury, kterou nahradí či doplní.

Odvozené sloveso je implantovat, vsazený předmět se označuje jako implantát.