implantace (v chirurgii)

Implantace v souvislosti s chirurgií znamená „vsazení“ nějakého cizorodého předmětu (např. umělé čočky, kardiostimulátoru, umělé srdeční chlopně, zubního implantátu apod.) do lidského těla, aby tam tento předmět plnil funkci struktury, kterou nahradí či doplní. Vsazený předmět se označuje jako implantát.

Viz také implantace (obecně), chirurgie.