expozice

Expozice znamená „vystavení“ (něčemu). Příklady:

  • expozice viru vztekliny (nebo obecně jakémukoli patogenu) = stav či situace, kdy člověk je vystaven viru způsobujícímu vzteklinu (nebo obecně původci jakéhokoli jiného infekčního onemocnění),
  • expozice alergenům = stav či situace, kdy je člověk vystaven alergenům (například při kontaktu s pyly, roztoči apod.),
  • expozice slunečnímu záření = pobyt venku, kam dopadají sluneční paprsky,
  • apod.

Odvozené sloveso je exponovat, odvozené přídavné jméno je exponovaný.

Viz také preexpoziční, postexpoziční.