expozice

Expozice znamená „vystavení“ (něčemu). Příklady:

  • expozice alergenům = stav či situace, kdy je člověk vystaven alergenům (například při kontaktu se zvířetem apod.),
  • expozice slunečnímu záření = pobyt venku, kam dopadají sluneční paprsky,
  • apod.

Odvozené sloveso je exponovat, odvozené přídavné jméno je exponovaný.

Vyhledat „expozice“ na NZIP